GABINET STOMATOLOGICZNY I LABORATORIUM PROTETYCZNE "ABDENTIK S.C."
Beata Drózd, Agnieszka Ignacyk

Polityka prywatności
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych KLIENTÓW jest

Abdentik Gabinet stomatologiczny i Laboratorium protetyczne s.c.
Agnieszka Ignacyk, Beata Drózd
31-623 Kraków,os. Piastów 12K
e-mail: biuro@abdentik.pl

Firma posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 678 307 44 13, REGON: 120841927
Zwany dalej ADMINISTRATOREM.

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane w wiadomości e-mail, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane drogą elektroniczną (możesz otrzymać od nas e-mail dotyczący odpowiedzi na Twoje pytanie). Jeżeli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu telefonicznego.
  3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do w/w celów.
  4. ADMINISTRATOR stosuje wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony, zapobieganiu utracie lub niewłaściwemu użyciu danych osobowych.
  5. ADMINISTRATOR zapewnia realizację Twoich uprawnień, wynikających z rozporządzenia RODO.
    Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, jak również ich przeniesienia do innego Administratora - w tym celu można wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail biuro@abdentik.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia Twoich danych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące, nadrzędne przepisy prawa.
  6. Strona abdentik.pl nie korzysta z plików cookies.
  7. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ADMINISTRATOR nie sprzedaje i nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
  8. Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).